Verv i RF-Regi

Kunne du tenkt deg å ta et verv i RF-Regi?

Styret til RF-Regi består av fire personer, som velges ved generalforsamling hvert semester. Tre av vervene velges på generalforsamlingen til RF-Regi, mens siste velges av Realistforeningen. Resten av RF-Regi har ganske flat struktur, men det er gode muligheter for å lære ekstra mye ved å ta litt ekstra ansvar! Her kan du lese litt om vervene vi har.

Funksjonær

Funksjonær er vervet for deg som er ny i RF-Regi. Du er poteten som kan litt om alt, eller alt om litt. Du bidrar til at RF-Regi får ting til å gå rundt. Du deltar på opprigg og nedrigg, mandagsmøter og dugnader. Det er ingen krav om forkunnskaper for å være funksjonær og du vil trolig lære mer enn nok hvis du er litt nysgjerrig.

Mellomlederverv

Lydansvarlig

Lydansvarlig er en person som har ansvaret for utstyret som brukes til lyd. Personen har oversikt over hvilket utstyr som fungerer og hva som må repareres. Det forventes at lydansvarlig bidrar noe ekstra, gjerne i form av enkel intern kursing av hvordan utstyret fungerer. Det er en fordel at lydansvarlig er interessert i feltet og kan komme med anbefalinger til innkjøp av nye produkter som RF-Regi kan ha nytte av.

Forretningsfører

Lysansvarlig er en person som har ansvaret for utstyret som brukes til lys. Personen har oversikt over hvilket utstyr som fungerer og hva som må repareres. Det forventes at lysansvarlig bidrar noe ekstra, gjerne i form av enkel intern kursing av hvordan utstyret fungerer. Det er en fordel at lysansvarlig er interessert i feltet og kan komme med anbefalinger til innkjøp av nye produkter som RF-Regi kan ha nytte av.

Pakkeansvarlig

Pakkeansvarlig er en person som har ansvar for at utstyret som skal leies ut pakkes klart, slik at utstyr bare er å hente.

Styret

Regiformann

Regiformann er foreningens leder og er ansvarlig for daglig drift av RF-Regi, med unntak av DJ-gruppen som DJ-sjefen leder. Som regiformann har man ansvar for planlegging, gjennomføring og kommunisering med alle instanser under større fester. Regiformann sitter i Realistforeningens hovedstyre og vil derfor kunne være med å påvirke der også. Regiformann har overordnet ansvar for alt i RF-Regi med unntak av økonomien. Dette betyr ikke at vervhaver gjør alt selv, flere av oppgavene delegeres til funksjonærer og andre verv.

DJ-sjef

DJ-sjefens oppgave er å sørge for opplæring av DJ-er og organisere en vaktplan slik at det alltid finnes en DJ på festene/fredagspubene til Realistforeningen.

Forretningsfører

Forretningsfører er foreningens nestleder og har ansvaret for RF-Regi sitt regnskap. Forretningsføreren fører regnskapet til RF-Regi, setter opp budsjett og sender ut faktura for utleiene.

Utleieansvarlig

Utleieansvarlig er ansvarlig for å besvare av mail og kommunisere med de som ønsker å leie utstyr fra oss. Utleieansvarlig har ansvar for at kommunikasjonen går greit og at utleiene registreres i systemet.

Realistforeningens formann

Realistforeningens formann er Realistforeningen sin representant i styret og er med på planlegging av langtidsplanene til RF-Regi.